Blanketter

Innan du kommer till oss…
…ber vi dig ladda ner och fylla i några blanketter som är nödvändiga för
att vi ska kunna slakta dina djur. De ifyllda dokumenten kan du maila till
Info@bassholmaslakteri.se eller ta med dig när du lämnar dina djur.

Notera att alla instruktioner till oss ska finnas i dessa dokument. Skriv ex.
aldrig några ytterligare instruktioner löst i ett mail. Sådant skapar bara
merarbete för oss och ökar risken för att er order blir felaktigt utförd.

Lamm, får & getter:
För lamm, får och getter behöver du alltid fylla i en djurägarförsäkran och ett transportdokument.
För vissa av er blir det även aktuellt att fylla i ett styckningsschema.

OBS: GLÖM EJ ATT SPARA BLANKETTEN OCH KONTROLLERA ATT DEN ÄR IFYLLD GENOM ATT STÄNGA OCH ÖPPNA FILEN PÅ NYTT. EN DEL AV ER SKICKAR IN TOMMA STYCKINSTRUKTIONER!

Djurägarförsäkran Lamm 
Transportdokument Lamm
Styckningsschema Lamm

 

Nötdjur
”Styckschema nöt” är främst avsedda för sådana som levererar till butik eller restaurang och som behöver ge detaljerade instruktioner. Övriga – som vill ha en ”vanlig” styckning – kan med fördel använda ”Enkel styckinstruktion”.
OBS: GLÖM EJ ATT SPARA BLANKETTEN OCH KONTROLLERA ATT DEN ÄR IFYLLD GENOM ATT STÄNGA OCH ÖPPNA FILEN PÅ NYTT. EN DEL AV ER SKICKAR IN TOMMA STYCKINSTRUKTIONER!

Djurägarförsäkran Nöt
Styckschema Nöt
Enkelt styckschema Nöt

 

Gris
Styckinstruktioner för gris kan än så länge bara fyllas i med gammeldags papper och penna. Ta med en kopia till oss när ni lämnar djuren eller scanna in och maila. Mailadress finns under fliken ”kontakt”.

Djurägarförsäkran Gris
Styckinstruktion Gris
 

Struts
Observera att för struts gäller att du måste ta ett salmonellaprov på din besättning innan slakt. Djuren kommer inte få lastas av hos oss om du inte kan uppvisa ett negativt testresultat. För struts har vi för närvarande inget speciellt dokument för styckinstruktioner.

Djurägarförsäkran Struts

 

Vilt
Djurägarförsäkran vilt (extern länk)
Styckningsschema Vilt

Vårt djurplatsnummer är 73668