ANGÅENDE INRAPPORTERING OM FÖRFLYTTNING AV DJUR

För att försäkra oss om att slaktredovisningen alltid är jordbruksverket tillhanda i tid så har vi fr.o.m. V39 2013 övergått till att rapportera slaktredovisningen digitalt.

Detta medför att ni som slaktar hos oss får kortare tid på er att skicka in er anmälan om förflyttning av djur till SJV. För att undvika påminnelser bör SJV har er motrapport hos sig senast fredagen i veckan efter den vecka då era djur slaktades.